Logo Nam Trường Khang
NAM TRƯỜNG KHANG 0933.906.212 - 0906.888.130 - 0286.2737.130

Bán máy photocopy


(Bán máy photocopy giá rẻ, chính hãng được nhập khẩu từ các đại lý lớn tại thị trường Châu Âu, Châu Mỹ..., với chất lượng cao, hoạt động ổn định, bảo hành lâu)

NỘI DUNG CỦA DANH MỤC BÁN MÁY PHOTOCOPY

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2851
 • Tốc độ: 28 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển: màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2851

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2852
 • Tốc độ: 33 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 + A4 + A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 2852

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3351
 • Tốc độ: 33 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3351

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3352
 • Tốc độ: 33 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 + A4 + A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 3352

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4000
 • Tốc độ: 40 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4000

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4001
 • Tốc độ: 40 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4001

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4002
 • Tốc độ: 40 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 4002

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5000
 • Tốc độ: 50 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5000

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5001
 • Tốc độ: 50 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5001

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002
 • Tốc độ: 50 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 5002

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6001
 • Tốc độ: 60 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6001

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6002
 • Tốc độ: 60 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 6002

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 7001
 • Tốc độ: 70 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 7001

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 7502
 • Tốc độ: 75 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 7502

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 8001
 • Tốc độ: 80 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan màu
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Ricoh Aficio MP 8001

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 282
 • Tốc độ: 28 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 282

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 283
 • Tốc độ: 28 bản/phút
 • Khổ giấy: A3 - A4 - A5
 • Độ phân giải: 600 dpi
 • Chức năng: Copy + In + Scan
 • Bộ đảo: 2 mặt tự động
 • Điều khiển bằng màn hình cảm

Máy Photocopy Toshiba e-Studio 283

Khách hà ng sử dụng máy photocopy của Nam Trường Khang
Đối tác của Nam Trường Khang
Tìm kiếm nhiều: • Máy Photocopy • Thuê Máy Photocopy • Máy Photo Cũ • Bán Máy Photocopy • Photocopy Ricoh Giá Cho Thuê Máy Photocopy • Giá Máy Photocopy
Chat Live Facebook