Bấn phím Clear modes (phím màu vàng) --> sau đó bấm 107 và giữ phím Clear đợi trong 5s để vào màn hình SP mode --> chọn code 5024 mặc đinh là 1 (inch) chuyển về 0 (mm) sau đó chọn OK là xong.