TẦM NHÌN

– Trở thành nhà cung cấp uy tín, hàng đầu cho giải pháp về thiết bị văn phòng.

SỨ MỆNH

– Mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: (5T) Tận tâm –Trách nhiệm –Trung thực –Tử tế –Tin cậy

+Tận tâm: Chữ “tâm” là một trong những nền tảng trọng tâm. Chúng tôi coi trọng chữ tín, đạo đức nghề nghiệp đặt lên hàng đầu. Chúng tôi coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất.

+Trách nhiệm: Luôn nhận và chịu trách nhiệm, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với các mối quan hệ đồng nghiệp, trách nhiệm khách hàng, trách nhiệm đối tác, trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp.

+Trung thực:

– Trung thực với khách hàng;

– Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp, với chính bản thân mình;

– Trung thực trong việc sử dụng tài sản, tài chính của Công ty và trong chuyên môn nghiệp vụ;

– Sẵn sàng nhận lỗi, khuyết điểm khi bản thân mắc lỗi hoặc có khuyết điểm cần khắc phục;

– Sẵn sàng nhận lỗi, khuyết điểm khi bản thân mắc lỗi hoặc có khuyết điểm cần khắc phục;

+Tử tế: Thời đại của người tiêu dùng thông minh chính là thời đại của người kinh doanh tử tế, bởi nếu loại bỏ chữ tử tế ra khỏi triết lý kinh doanh của công ty, cũng đồng thời loại bỏ chính mình. Mỗi cá nhân sống tử tế là tiền đề để một xã hội tử tế. Cả xã hội tử tế thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc.

+Tin Cậy: Sự tin cậy đến từ những cam kết được thể hiện qua những giá trị thiết thực mà chúng tôi mang lại cho khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên.