Chọn Clear mode --> bấm 1993 --> bấm Stop/Clear 5 lần và lần cuối cùng giữ phím --> chọn Touch Screen Adjust --> chọn vào những điểm trên màn hình cảm ứng. (Đối với dòng MP 5002 trở về sau là phím Clear). Liên hệ 0933906212