• Chắc chắn dây mạng đã kết nối với máy photocopy Ricoh MP 4000/5000/4001/5001 và xác định được địa chỉ IP của máy tính, ví dụ:168.1.10
  • Trên máy photocopy vào user Tools/Counter --> System settings --> Interface settings --> Machine IPv4 address --> Specify (Machine IPv4 address chọn Change:168.1.xxx(xxx: tuỳ ý không trùng với bất số của máy tính nào); Subnet mask chọn Change:255.255.255.0)
  • Trên máy tính mở trình duyệt web lên và gõ địa chỉ ip:168.1.xxx. Nếu vào trang “web image monitor” của Ricoh và thông tin máy thì xong, còn không thì kiểm tra lại dây mạng.

Vào trang website /download để download driver Ricoh MP 4000/5000/4001/5001 dùng cho Win 7, 8, 8.1, 10 bản 32bit hay 64bit tương đương với win mỗi máy tính và giải nén

  • Vào Start --> Divices and Printers --> click phải chuột chọn Add printer --> Add a local printer --> Create a new port --> Standar TCP/IP port --> Hotname or IP address:168.1.xxx(nhớ bỏ dấu check Query the printer…) --> Next --> Next --> Hard Disk…--> Browse… đến thư mục chứa file driver đã giải nén và đôi là “*.inf” --> Next --> Finish
  • Chọn lại khổ giấy A4 cho máy: Vào Diveces and printers click phải chuột vào máy photo ricoh vừa cài chọn Printer properties --> Document size: chọn A4 --> OK --> Advanced --> Printing defaults…--> Document size: chọn A4 --> OK
  • Cuôi cùng vào General --> Print test page. Nếu giấy trong máy photocopy ra là xong

Xem thêm: Cho thuê máy photocopy tại Bình Dương