Ricoh 5002 driver – Tại page này Nam Trường Khang tổng hợp các driver cho các thiết bị máy photocopy Ricoh, bao gồm cả model Ricoh 5002. Chúng tôi cam kết cung cấp driver chính hãng, an toàn và được cập nhật mới nhất từ Ricoh tương thích với tốt với window

Microsoft Windows Server 2016 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*

☑️Page Top

Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️Page Top

Microsoft Windows Server 2012 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️Page Top

Xem thêm bảng giá cho thuê máy photocopy tại đây: /cho-thue-may-photocopy/

Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows Server 2008 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 10 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 8.1 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 8 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 7 (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️ Page Top

Nam Trường Khang cho thuê máy photocopy giá rẻ nhất toàn miền nam, thủ tục đơn giản giao máy photocopy tận nơi, dịch vụ cho thuê máy photocopy toàn diện với nhiều đối tác lớn đã thuê máy.

Microsoft Windows Vista (x64)

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/201412,214 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,364 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201622,256 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201628,992 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,728 KB*

☑️Page Top

Microsoft Windows Server 2008

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/20149,113 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,200 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201618,308 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201624,372 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,192 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 10

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/20149,113 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,200 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201618,308 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201624,372 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,192 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 8.1

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/20149,113 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,200 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201618,308 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201624,372 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,192 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 8

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/20149,113 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,200 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201618,308 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201624,372 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,192 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows 7

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/20149,113 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,200 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201618,308 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201624,372 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,192 KB*

☑️ Page Top

Microsoft Windows Vista

DescriptionVersionUpdateFile sizeDownload
PCL 6 Driver
Ver.1.6.0.005/11/20149,113 KB*
PCL 5e Driver
Ver.1.4.0.006/02/20142,200 KB*
PCL6 Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201618,308 KB*
PS Driver for Universal PrintNew!
Ver.4.12.0.013/12/201624,372 KB*
Network TWAIN Driver
Ver.4.27.0527/12/20126,517 KB*
LAN Fax Driver
Ver.1.7823/02/20163,192 KB*

☑️ Page Top

Mọi chi tiết dịch vụ cho thuê máy photocopy vui lòng liên hệ: 0933.906.212 (Mr. Phú)

Link bài viết “Tải driver cho Ricoh Aficio MP 4002/5002” xem tại: /tai-driver-cho-ricoh-aficio-mp-4002-5002/